Yayın ve Yazım Koşulları

 1. Düşünce ve Toplum Dergisi Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki kez elektronik ortamda yayımlanan, çift taraflı, kör hakemli akademik bir dergidir. 
 2. Dergimiz; edebiyat, tarih, iletişim, iktisadi düşünce, sosyoloji, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanlarında özgün çalışmalara yer veren bir sosyal bilimler dergisidir.
 3. Dergimizin dili Türkçe ve İngilizcedir.
 4. Dergimizde özgün akademik çalışmaların yanı sıra derleme, çeviri, kitap incelemesi, olgu sunumu ve sempozyum değerlendirmelerine yer verilir. Dergiye gönderilen makalelerde başka bir yere gönderilmemiş ve yayımlanmamış olması şartı aranır. 
 5. Dergimize gönderilen makalelerin şekil itibariyle son halini almış olduğu kabul edilir. Bu doğrultuda yazım yanlışlığı, kaynakça eksikliği, kaynak gösterimi gibi problemleri bulunan makaleler değerlendirmeye alınmaz.
 6. Makaleler Turnitin intihal programında taranarak orijinalliği teyit edilir.
 7. Dergimize gönderilen makalelerde 150-200 kelime Türkçe ve İngilizce özet, 5-7 kelimeden oluşan anahtar kelimeler özetin altında yer almalıdır.  Özetler çalışmanın amacını, araştırma metodunu, sonuç ve bulgularını içermelidir.
 8. Dergimize gönderilen makaleler, MS Word Programı kullanılarak, Times New Roman karakterinde, 12 Punto ve 1,5 satır aralığında yazılmalıdır. Sayfanın üst, alt, sol ve sağ taraflarında 3’er cm’lik boşluklar olmalıdır. Makaleler kaynakça dahil en az 15 sayfa olmalıdır.
 9. Başlıklar yazı tipi biçimi olarak “koyu” ve “12” Punto olmalıdır. Başlıklarda bağlaçlar hariç kelimelerin ilk harfleri büyük olmalıdır.
 10. Yazar adı ya da adları, başlık altında, yazar(lar)ın adına iliştirilen dipnot ile verilmelidir. Yazar(lar)ın akademik ünvanı, çalıştığı kurumun adı,  e-posta adresi de dipnotta belirtilmelidir.
 11. Yazılarda dipnot gösterim yöntemi olarak, metin içi kaynak gösterme (APA) yönteminin 6. edisyonu kullanılır. (Atıf ve kaynakça yazım kılavuzu için tıklayın)
 12. Her makale öncelikle editör kurulu tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur. Ön değerlendirmede şekil şartları, özet, kaynak gösterimi, kaynakça gibi hususlara bakılır. Hata ve eksikliklerin düzeltilmesi için yazara geri gönderilir. (Ön değerlendirme formuna ulaşmak için tıklayın)
 13. Ön değerlendirmeden geçen makaleler iki hakeme gönderilir. Hakemlerden birinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda makale üçüncü hakeme gönderilir. Makalenin yayınlanabilmesi için iki hakemden olumlu görüş alması gerekir. (Hakem değerlendirme formuna ulaşmak için tıklayın)
 14. Editör kurulunun ve hakemlerin talep ettiği düzeltmelerin yazar tarafından en geç 15 gün içerisinde yerine getirilmesi beklenir.
 15. Makalelerin ön değerlendirme süresi ortalama 15, hakem değerlendirme süresi ortalama 20, yayın için toplam süre ortalama 45 gündür.  
 16. Yazıların yayınlanmasında son karar Düşünce ve Toplum Dergisi Yayın Kurulu’na aittir.
 17. Yayınlanan yazıların telif hakkı Düşünce ve Toplum Dergisi’ne aittir, başka yerde yayınlanamaz. Yazarlara telif ücreti ödenmez ve yazardan ücret talep edilmez.
 18. Yayınlanan yazıların tüm sorumluluğu yazar(lar)a aittir.