SAYI 6:

SAYI/ISSUE: 6 • HAZİRAN/JUNE • YIL/YEAR: 2022 • ISSN: 2687-4946

Makaleler / Articles

Jenerik

Süheyla Nil Mustafa
“Immorals” in Ottoman Society: Genealogy of the Ottoman Morality Discourse in Late Nineteenth-Century
Osmanlı Toplumunda “Ahlaksızlar”: On Dokuzuncu Yüzyıl Sonunda Osmanlı Ahlak Söyleminin Jeneolojisi

Mehmet Sinan Tam / Sönmez Safa Kurtuluş
Rusya-Ukrayna Savaşı Hakkındaki Youtuber Videolarına İzleyici Tepkileri
Audience Reactions to Youtuber Videos About to Russia-Ukraine War

Seril Çakmak / Alparslan Nas
Etkileyici Pazarlama Uygulamalarının Post-Hakikat Kavramı Bağlamında İncelenmesi
The Analysis of Influencer Marketing Applications in the Context of Post-Truth

Ebru Eren / Research Notes
Turkish Education Policies in the context of Russia-Ukraine War: Return to Hard Power and Degradation of Russian Soft Power?
Rusya Ukrayna Savaşı Bağlamında Türk Eğitim Politikaları: Sert Güce Dönüş ve Yumuşak Gücün Yitirilmesi