Sayı 5

SAYI/ISSUE: 5 • ARALIK/DECEMBER • YIL/YEAR: 2021 • ISSN: 2687-4946

Makaleler / Articles

Jenerik

Feyza Ünlü Dalaylı / Ali Murat Yel
Islamophobia in Work Environment and Social Media: A Virtual Ethnography Example
Çalışma Ortamı ve Sosyal Medyada İslamafobi: Bir Sanal Etnografi Örmeği

Özgür Yılmaz
Medya ‘İmparatorluğu’ Globo’nun Ekonomi Politiği ve Brezilya Siyasetine Etkileri
Political Economi of Media ‘Empire’ Globo and it’s Effects to Brazilian Politics

Özal Karadeniz
Kısa Film Reklamlara Yönelik Göstergebilimsel Bir Analiz: Dardanel Ton “Unutulmaz Tonlar”
A Semiological Analysis for Short Film Advertisements: Dardanel Ton “Unforgettable Tones”

Cem Sökmen
Türk Basınında Beyoğlu Muhabirliği
Beyoglu Correspondents in Turkish Press

Sertaç Ercan / Burak Yaprak
Kapitalizmin Sözde Ölümü: Paylaşım Ekonomisine Eleştirel Bir Bakış
So-called Death of Capitalism: Critical Look at the Sharing Economy

Melih Yener
1938-1950 Yılları Arasında Yayımlanmış Edebiyat Dergilerinde Şiirde Şekille İlgili Görüşler
Opinions on the Form of Poetry in Literature Journals Published Between 1938-1950

İbrahim Şamil Köroğlu / Röportaj
“Çarpıtılmış Gerçekliğin İnşası-Medya ve İletişim Mesleklerinde Manipülasyon / Manipülatif İletişimin Görünümleri” Kitaplarının Editörü Osman Çalışkan ile Söyleşi