Künye

Düşünce ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN: 2687-4946

Elektronik Yayın Adresi: http://dusuncevetoplum.org/

Sahibi: Ahmet Güven

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: İsmail Doru