SAYI: 2

SAYI/ISSUE:2 • HAZİRAN/JUNE • YIL/YEAR: 2020 • ISSN: 2687-4946

Makaleler / Articles

Jenerik ve Editörden

Yalçın Lüleci / Alparslan Nas
Türk Sinemasında Azınlıklar
Minorities in Turkish Cinema

Onur Dündar
Weberyen Büyü Bozumu Bağlamında Suspiria Filminin Analizi
The Analysis of the Movie “suspiria” in the Context of Weberian Disenchantment

Ceyda Tuna Kocaoğlu
Soğuk Savaş Yıllarında Türkiye’de Komünizm Karşıtı Propaganda Kitaplarında Anti-Komünist Söylem
Anti-communist Discourse in Anti-communist Books During the Cold War

Yalçın Kahya
Lisanslı Spor Yapan Gençler İle Lisanssız Spor Yapan Gençlerin Fair Play Anlayışları
Fair Play Understanding of Young People Who Do Unlicensed Sports with Licensed Athletes

Hasan Atik
Takvim-i Ticaret Gazetesine Göre Osmanlıların Ticaret Anlayışı ve Osmanlı Dış Ticareti, 1866-1867
The Trade Perception of the Ottomans and Their Foreign Trade According to Takvim-i Ticaret Trade Newspaper 1866-1867

Ahmet Güven / Sempozyum Değerlendirmesi
Sosyal Bilimlerde Akademik Dergiciliğin Meseleleri Çalıştayı

Esra Tani / İnceleme Makalesi
Türkiye’de Akademik Bilgi Üretimi-I: Akademik Kongrelere Dair İzlenimler

Abdullah Ezik / Sempozyum Değerlendirmesi
Peyami Safa’ya Yeniden ve Yakından Bakmak: Peyami Safa Sempozyumu Notları

Saim Çağrı Kocakaplan /Kitap Değerlendirmesi
Abdullah Mesud Küçükkalay, Adil Fiyat – Antik Yunan’dan 16.Yüzyıla

Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.