3. sayı

SAYI/ISSUE:3 • ARALIK/DECEMBER • YIL/YEAR: 2020 • ISSN: 2687-4946

Makaleler / Articles

Jenerik ve Editörden

Zuhal İbidan
Tracing the Ideal World and Ideal Individual in the Citizenship Course-Books of the Ottoman State
Osmanlı Devleti’nde Vatandaşlık Ders Kitaplarında İdeal Dünya ve İdeal Bireyin İzini Sürmek

Tarık Fidan
Şeyh Vâ’iz-Zâde Muhammed Hâmid Divanı ve Topkapı Sarayı Nüshası
Şeyh Va’iz-Zade Muhammed Hamid’s Divan and Copy of Topkapı Palace

Mehtap Müçük
Sibirya Sahası Türk Destanlarında Kahramana Yardımcı Kuşlar Üzerine Bir İnceleme
Mythological Birds Which Help Hero in Turkish Epics of Siberian Region

Sinem Atay
Kentte Kadın Emeği: Gönen İğne Oyası Örneği
Urban Female Labour: An Example of Gönen Needle Lace

Mehmet Serhan Tezgeç
Kitap Okuma Eyleminin Metalaştırılması: Instagram Paylaşımları Üzerine Bir İnceleme
Commodification of the Act of Reading Books: A Research on Instagram Posts

Mehmet Sinan Tam
Covid-19 Süresince T. C. Sağlık Bakanlığı Youtube Kanalına İzleyici Dönütleri
Viewers’ Feedback on the Turkish Ministry of Health Youtube Channel During Covid-19 Process

İsrafil Kuralay
Kamusal Televizyon Yayıncılığının Belgesel Türleri Üzerindeki Etkisi: TRT Televizyon Belgeselciliği
The Impact of Public Television Broadcasting on Documentary Genres: The Case of TRT Documentary

Muhammet Enes Kayagil / Editöre Mektup
Yoksulluğu Azaltmada Dış Yardımlar: Amaçlar ve Tartışmalar

Murat Kalkan / Editöre Mektup
Almanya’da Sosyal Politika-Sosyal Devlet

Ahmet Güven / Röportaj
Türkiye’de Akademik Bilgi Üretimi-2 Hediyetullah Aydeniz İle Akademik Dergiciliğe Editör Penceresinden Bakmak

Ahmet Güven / Röportaj-Ktap Tanıtımı
“Ortadoğu Şekillenirken” Kitabının Yazarı Resul Yavuz İle Söyleşi